Home/News

Nyhet 2019-10-25

We are looking for an IoT engineer who wants to make a difference!

Infonomy AB is looking for a new employee who wants to be part of our exciting future.

We are a small but growing company that offers a creative and flexible work environment. We develop cutting edge products like the Snubblometer® in the area of elderly care and fall prevention. We work together with world leading partners.

The candidates we are looking for must have a broad interest in technology and the development of novel IoT products and systems. Specifically, it is an advantage if you have an interest in, and experience from, hardware development, embedded programming and algorithm development. If you don’t yet have all these requirements but a strong interest in the area, the right candidate will have great opportunies to learn on the job.

If this sounds interesting to you, please contact Jonas Källmén; email jonas.kallmen@infonomy.com or phone + 46 708-77 48 07.


Nyhet 2019-05-20

Kom och hör mer om vår Snubblometer® på Vitalis 22 maj

På mässan Vitalis i Göteborg den 22-23 maj kommer Jonas Källmén från Infonomy tala under rubriken ”Snubblometern för att förutse fallolyckor innan de inträffat”

Med start 9:00 den 22 maj får man veta mer om tekniken bakom Snubblometer® men även vilken viktig roll Snubblometer® har i vård- och omsorgssammanhang för att ge trygghet till individen och undvika smärtsamma och kostsamma fallolyckor. Presentationen görs tillsammans med Johanna Jacobsson-Lethin från Phoniro/Assa Abloy. Välkomna att lyssna!

Ni kan även se exempel på hur Snubblometer® kan användas i Sony Mobiles monter på mässan (Monter: B03:58).

För ytterligare information kontakta Jonas Källmén, +46 708 774807 eller e-mail ”jonas.kallmen@infonomy.com”


News 2019-04-10

Scientific paper on Snubblometer® validity and reliability published

An article confirming the validity and reliability of the Snubblometer® as a balance meter has been published in BMC Research Notes. The authors are Eva Ekvall Hansson and Åsa Tornberg, both associate professors at Lund University.

The paper is titled “Coherence and reliability of a wearable inertial measurement unit for measuring postural sway” and is the result of several years of testing and evaluating biokinetic algorithms. The publication is one of many positive outcomes of the close cooperation between Infonomy and the Department of Physiotherapy at Lund University.

“This is a validation of our continuous efforts to provide the first reliable wearable for fall-prevention” says Helmuth Kristen, CEO of Infonomy

“It is of uttermost importance that technical devices used in research and in health care are valid and reliable. Our study shows that the Snubblometer® is valid and reliable for measuring postural sway” says Eva Ekvall Hansson, associate professor at Lund University

Below is a link to the article:

https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-019-4238-8

For further information please contact Jonas Källmén, +46 708 774807 or e-mail ”jonas.kallmen@infonomy.com”


Nyhet 2019-01-17 

Kom och hör mer om vår Snubblometer® på MVTe 22 januari

I anslutning till mässan MVTe 22-23 januari kommer Phoniro AB (del av Assa Abloy) att genomföra en serie seminarier om äldrevård och välfärdsteknologi. På två av dessa kommer Infonomy att delta.

De två seminarierna är:

Safe@home

Datum: 22 jan. Tid: kl 10.00-11.30. Plats: Rum E1, 1 trappa ner från mässhallen. Målgrupp: Beslutsfattare, e-hälsostrateg, verksamhetsutvecklare

”Välkommen till en tankesmedja där vi diskuterar framtidens äldreomsorg tillsammans med Magnus Fröberg, produktchef Phoniro, Henrik Essunger, VD Posifon och Jonas Källmén, Infonomy”.

Går det att förebygga fallolyckor?

Datum: 22 jan. Tid: kl 13.00-13.45. Plats: Rum E9, 1 trappa ner från mässhallen. Målgrupp: Beslutsfattare, e-hälsostrateg, verksamhetsutvecklare

”Under detta seminarie kommer Johanna Lethin Jacobson, Phoniro att samtala med Jonas Källmén, Infonomy som är grundare av Snubblometern. Snubblometern är en mätare som samlar in data från personen som bär Snubblometern på sig. Målet är att mätaren kan bli en viktig pusselbit i arbetet med att förebygga fallolyckor inom sjuk- och äldrevården. Under detta seminarie kommer Jonas Källmén berätta mer det arbete som har lagts ned och de spännande resultat som har tagits fram”.

För ytterligare information kontakta Jonas Källmén, +46 708 774807 eller e-mail ”jonas.kallmen@infonomy.com”


News 2018-07-03

Infonomy showcased Snubblometer® concept at the EU Falls Festival in Manchester

Infonomy presented fall prevention technology based on Infonomy’s Snubblometer® at the EU Falls Festival in Manchester, UK on the 2nd to 3rd of July. The concept was presented together with the Vinnova backed MoTFall project and Sony Mobile.

For further information contact Jonas Källmén, mobile phone +46 708 774807 or e-mail ”jonas.kallmen@infonomy.com”


Nyhet 2018-01-24

Malmö Stad testar Snubblometer® för att förebygga fallolyckor hos äldre

Infonomys Snubblometer® har testats i samarbete med Malmö Stad under en dryg månads tid. Ett tiotal äldre i olika boenden har burit Snubblometer® för att testa den under verkliga förhållanden. Studien visar att Snubblometern fungerar mycket bra såväl tekniskt som ergonomiskt och praktiskt.

Infonomys Snubblometer® är den första fallpreventiva produkten som direkt mäter gång och balans. Studien visar att Infonomys unika algoritmer mäter och analyserar biokinetisk data med förväntad specificitet och sensitivitet. Det vill säga att Snubblometern kan känna igen olika typer av aktivitet och upptäcka händelser som är viktiga för att förhindra fallolyckor.

Testerna visar även att Snubblometer®-konceptet fungerar mycket bra praktiskt och ergonomiskt. I uppföljande intervjuer uppger samtliga försökspersoner att de inte på något sätt varit hindrade av Snubblometern i sina dagliga aktiviteter samt har sovit ostört med Snubblometern under hela perioden.

”Detta pilottest har gett oss mycket värdefull feedback från användare och personal. Resultaten stärker oss i vår uppfattning att vår Snubblometer® är mycket användarvänlig och mäter det den skall. Därför kommer den att spela en avgörande roll i kampen mot fallolyckor”. Säger Jonas Källmén, Infonomy.

”Vi är glada att se hur väl tekniken tagits emot av våra brukare. Testerna har även varit nyttiga genom att vi kunnat se hur ny teknik kan användas tillsammans med våra befintliga rutiner. Intresset för att få vara med och testa Snubblometern har varit stort. De äldre har varit nyfikna och intresserade och vår personal har uppskattat att få vara med i utvecklingsarbetet”. Säger Åsa Hallén, Enhetschef för rehabilitering, Malmö Stad

För ytterligare information kontakta Jonas Källmén på telefon +46 708 774807 eller via mail ”jonas.kallmen@infonomy.com”


News 2017-08-09

Infonomy makes new issue and attracts new long-term owners

Infonomy has made a new issue which financially secures the development of the Snubblometer®. In connection, new long-term owners join the company.

The new owners comprise: Göran Lindahl, who acts Chairman of IKEA Greentech AB and EVRY ASA and Board member of INGKA Holding BV. West & Bergh IT Consulting AB, who develop revolutionary sensor-based products, which opens up significant product development synergies. Neurosurgeon Johan Bellner, specialist in general medicine with a research focus on head injuries. Christian Bergh, one of the founders of West & Bergh IT Consulting AB.

“I look forward to contribute to the development of Infonomy. The company has a unique IP, and innovative product concepts that will reach a broad market,” says Göran Lindahl, who will also be a new Board member in Infonomy.

The rights issue gives us the financial muscle to carry out development projects, but just as important we get access to skills that will be crucial to our success. In addition to making an investment, the investors will help develop the company. We get access to world-class expertise from both the financial and industrial world and we tie leading subject matter expertise to our company“, says Jonas Källmén, together with Dr. Helmuth Kristen, founder of Infonomy AB.

For further information please contact Jonas Källmén at phone + 46 708 77 48 07 or email “jonas.kallmen@infonomy.com”


News 2017-07-27

Infonomy win grant for development of The Snubblometer®

Infonomy has earned a “Seal of Excellence” from the European Commission and thereby qualify for a grant of 500 000 SEK from Sweden’s innovation agency Vinnova.

This spring The Snubblometer ® attracted attention from the Swedish national media in connection with the clinical trials carried out in collaboration with the Department of Physiotherapy at HSC, Lund University. In parallel Infonomy has secured funding to accelerate the development of The Snubblometer ®, from a working prototype to a product ready for mass production.

Snubblometer ® is a unique tool for fall prevention developed in close cooperation with user groups. It contains several patent-pending algorithms that both recognize and communicate early signals of increased risk of falling, as well as alerts in emergency situations.

”We are very happy to receive this support from the European Commission and Vinnova. It is an important milestone in our efforts to develop products and solutions aimed at fall injuries, which is one of the major challenges for the health care system today”, says Jonas Källmén at Infonomy.

For further information please contact Jonas Källmén at phone +46 708 77 48 07 or email “jonas.kallmen@infonomy.com”


Nyhet 2016-06-01

Infonomy utvecklar framtidens fallpreventionssystem

Ett konsortium lett av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har beviljats stöd om totalt 8,8 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova. Infonomy är tillsammans med SP initiativtagare och har en nyckelroll i projektet. Under två års tid skall konsortiet utveckla system som upptäcker individer med förhöjd fallrisk. Systemet skall ge individen anpassat stöd för att själv kunna minska risken att drabbas av fallolyckor.

Fallolyckor kostar samhället ca 25 miljarder per år, vilket är mer än kostnaden för trafikolyckor (MSB, 2014). Trots detta lägger samhället över tio gånger mer på att förebygga trafikolyckor. Projektet skall under två års tid ta fram ett system för att förhindra fallolyckor innan de inträffar. I konsortiet ingår myndigheter, universitet och världsledande företag vilket ger projektet förutsättningar att ta fram och införa konkurrenskraftiga lösningar som kan stärka Sveriges position i området.

”Forskning har visat att fallförebyggande åtgärder kan leda till en minskning av fall och fallskador med 30-60%. Projektet kommer att utveckla olika typer av lösningar som tillsammans ger en fallförebyggande effekt. Genom att monitorera fallrisk över tid och upptäcka när en äldres risk att falla ökar kan man ge denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk. Infonomys sensorsystem och deras spetskompetens inom biokinetiska- och biometriska algoritmer kommer att spela en nyckelroll projektet” Säger Monika Lydin, SP som är övergripande projektledare.

”För oss är detta en viktig milstolpe i arbetet mot fallolyckor och ett erkännande av det arbete vi under många år lagt ned på att utveckla algoritmer och system som kan göra skillnad i människors vardag. Projektet kommer förhoppningsvis ge oss nya affärsmöjligheter genom nya kontaktytor och ett breddat samarbete med befintliga partners” Säger Jonas Källmén, en av grundarna till Infonomy.

För ytterligare information kontakta Jonas Källmén på telefon +46 708 774807 eller via mail ”jonas.kallmen@infonomy.com”